Siden mitokondriesykdommer innebefatter mange forskjellige diagnoser er det vanskelig å komme med konkrete anbefalinger til hver av sykdomsgruppene.
Dessuten varierer funksjonen og utfall hos personer med samme diagnose.

Mens de fleste med mitokondriesykdom som smittes av coronaviruset vil kun få en mild sykdom, anser vi likevel at noen, særlig de der sykdommen gir nedsatt pusteevne, rammer hjertet eller immunsystemet (kroppens evne å beskytte seg mot infeksjon), er mer utsatt og inngår i det som defineres som en sårbar gruppe.

Les mer ...

New insights into mitochondria reveal how life expends energy.

Nick Lane is an evolutionary biochemist at University College London who thinks about the big questions of life: how it began, how it is maintained, why we age and die, and why we have sex.

Shunning the habit of our times to regard these as questions for evolutionary genetics, Lane insists that our fundamental biochemical mechanisms—particularly those through which living cells generate energy—may determine or limit these facts of life.

Les mer ...

Her følger en kort redegjørelse av status for Mitokondrieforeningen i 2018.

Som noen har fått med seg, har foreningen vært inaktiv i nærmere fire år. De få medlemmene i styret og kontaktpersoner for foreningen har dessverre forsvunnet av forskjellige årsaker. Det personlige livet har rett og slett kommet i veien for foreningens aktiviteter, hvor den største konsekvensen har vært at ingen har hatt mulighet til å svare opp henvendelser eller publisere nytt innhold på nettsiden. Det er i perioden heller ingen nye interessenter som har meldt seg til foreningen, og dermed har foreningen sluttet å fungere.

Les mer ...