Bli Medlem - vær med og støtt vårt arbeide!

Mitokondrieforeningen arbeider primært med å styrke og fremme kunnskap om mitokondriesykdommer for å forbedre tilværelsen for mitokondriesyke personer og deres familier. Vi trenger så mange støttespillere som mulig for å kunne best mulig fremme vårt arbeide og våre mål, både nå og i fremtiden. Det hjelper oss utrolig mye om nettopp du melder deg inn! Foreningen sender ut nyhetsbrev flere ganger i året ved behov, med nytt fra foreningen, kommende kurs, og annet.

Om registreringsskjema:
Den mitokondriesyke skal meldes inn som hovedmedlem. Dette gjelder også i familier hvor barnet har en mitokondriesykdom. Pårørende og andre personer som ønsker å støtte foreningen, samt fagpersoner, melder seg også inn som hovedmedlem. Husstandsmedlemskap er personer som bor på samme adresse som et hovedmedlem.

Hovedmedlemskap: 200,- kr
Husstandsmedlemskap: 150,- kr

Informasjon om medlemskontigent og nyheter fra foreningen blir sendt til deg per mail. Det er derfor viktig at du sørger for at denne er korrekt når du registrer deg.

Takk for din innmelding!