Mitokondrieforeningen deltar på brukermøte på Frambu i Mars.


MitokondrieforeningenHvert år arrangerer Frambu to brukermøter - ett på våren og ett på høsten. Målet med møtene er at brukerrepresentantene og Frambus styre, ledelse og ansatte møtes for å utveksle erfaringer og idéer og diskutere fremtidige prioriteringer. Brukermøtene er en viktig arena for innspill og påvirkning og har stor betydning for senterets prioriteringer av kommende tilbud til personer med diagnose, pårørende og fagpersoner. Blant annet vil vi få anledning til å komme med forslag til kurskalenderen for 2010; innhold og tema, hvilke diagnoser det ønskes kurs for, og annet.

Ta gjerne kontakt om dere har noen spørsmål eller saker som angår dette.