Frambu

Frambu har satt opp et Mitokondriekurs for personer i alderen 0-16 med mitokondriesykdom, deres familie, og tjenesteytrere. Frambu oppfordrer til at deltagerne har med sine kjente omsorgspersoner som kan bistå med kommunikasjon og omsorg for å skape trygghet i barnehage og skole mens foreldrene deltar på forelesninger.

Kurset holdes på Frambu fra 28.01.2013 til og med 01.02.2013. Ny søknadsfrist er satt til 07.01.2013.

Kurset tar for seg blant annet medisink informasjon, fysioterapi og fysisk aktivitet, kommunikasjon og relasjoner i familien, og tilrettelegging.

Mer informasjon om kurset finner du her.