Her følger en kort redegjørelse av status for Mitokondrieforeningen i 2018.

Som noen har fått med seg, har foreningen vært inaktiv i nærmere fire år. De få medlemmene i styret og kontaktpersoner for foreningen har dessverre forsvunnet av forskjellige årsaker. Det personlige livet har rett og slett kommet i veien for foreningens aktiviteter, hvor den største konsekvensen har vært at ingen har hatt mulighet til å svare opp henvendelser eller publisere nytt innhold på nettsiden. Det er i perioden heller ingen nye interessenter som har meldt seg til foreningen, og dermed har foreningen sluttet å fungere.

Til tross for dette har foreningen rundt 290 medlemmer som er bygd opp over tid.

Foreningen har en liten sum midler fra medlemskontigenter, som kun brukes til å dekke årlig drift av webhotellet og domenet.

Plattformen og designet til websiden er nylig oppdatert av tekniske årsaker, og fordi det for tiden skjer mye innen mitokondriefeltet.