Mitokondrieforeningen var representert på brukermøte på Frambu i Mars 2009.


MitokondrieforeningenMøtet strakk seg over to dager og 16 foreninger var til stede ved 20-25 representanter. Det var satt av tid til møte mellom organisasjonene og kompetansegruppene, erfarings- og informasjonsutveksling, og blant annet paneldialog. Tema for dagene var "et godt voksenliv".

Kompetansegruppe A ønsker å tilby mitokondriekurs i 2010. Det er en stor sjanse for at dette vil finne sted, men den endelige bestemmelsen hviler på Frambus ledelse, noe som vil ta litt tid. For øvrig ble også programposter og innhold for kommende kurs diskutert. Fullt referat fra brukermøtet kan leses her.