Norske helsemyndigheter har oppdatert sine lister for risikogrupper, personer som kan være mer utsatt for komplikasjoner av AH1N1, såkalt svineinfluensa. Disse gruppene vil få særlig oppmerksomhet med tanke på behandling ved sykdom og forebyggende behandling.
 
Per 14.08.2009 regnes følgende som risikogrupper:

• Voksne og barn med kroniske luftveissykdommer (inkludert astma), spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
• Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon (høyt trykk i lungekretsløpet
• Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens 
• Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2) 
Gravide 
• Voksne og barn med kronisk nyresvikt 
• Personer med nedsatt mekanisk ventilasjonskapasitet pga ekstrem overvekt eller kronisk, alvorlig nevrologisk sykdom

Hvis du får symptomer på svineinfluensa (feber, hoste, vond hals, kroppsverk, hodepine, frysninger, tretthet, med mer), er det viktig å kontakte lege.

Klikk her for å lese mer om svineinfluensa hos myndighetens nettsider.