Frambu
Besteforeldrekurs (19-21 Mai, påmeldingsfrist 18.03)
Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil det bli fokusert på diagnoseinformasjon, besteforeldres rolle, hvordan være en ressurs, og erfaringsutveksling.

Å forberede seg til voksenlivet med en funksjonsnedsettelse
(21-23 Juni, påmeldingsfrist 22.04)
Kurset retter seg mot personer med en av Frambus diagnoser uten utviklingshemning 15 – 25 år. Gjennom erfaringsutveksling i grupper med korte innledninger og andre aktiviteter vil det bli fokusert på, utdanning og arbeid, ferie og fritid, borgerstyrt personlig assistanse og annen praktisk hjelp i hverdagen, og hverdagliv og gode løsninger.

Skolekurs med fokus på elever med sjeldne funksjonshemninger
(19-21 Oktober, påmeldingsfrist 20.09)
Kurset er ment for fagpersonell. Gjennom forelesninger og erfaringsutveksling i grupper vil det bli fokusert på skolestart, fysisk tilrettelegging i skolemiljøet, helhetlig opplæringstilbud, barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole, alternativ kommunikasjon, helsefaglig kompetanse inn i skolen, ansvarsgruppearbeid, lover og rettigheter innen utdanning og arbeid og diagnoseinformasjon.