Hvert år arrangerer Frambu to brukermøter - ett på våren og ett på høsten. Målet med møtene er å legge til rette for at brukerrepresentanter og Frambus ledelse og ansatte kan utveksle erfaringer og idéer og diskutere fremtidige prioriteringer. Det settes også av tid til samarbeidsmøter mellom foreningene og kontaktpersonene for de ulike diagnosene på Frambu.

Vårens brukermøte på Frambu fant sted 9. og 10. april 2010. På programmet sto blant annet brukermedvirkning og betydningen av å se muligheter i stedet for begrensninger. Brukermøtet samlet denne gang 31 deltakere. Hver organisasjon eller diagnosegruppe var invitert til å delta med inntil to representanter på møtet.

Anne Hansen og Vidar Vik representerte Mitokondrieforeningen på brukermøtet. Vi diskuterte foreningen og dens planer med vår kontaktperson på Frambu, Kari Stenslie, samt fremtidige mitokondriekurs. Mitokondriesyke har vært en prioritert gruppe de siste årene, og derfor har vi vært så heldige å få kurs cirka vært 1,5 år på Frambu. Det er foreløpig ikke satt opp noe kurs for 2011, og det er ikke sikkert vi får et nytt kurs så snart. Her må vi bare vente å se.

Klikk for å lese mer på Frambus nettsider.