Frambu har så langt arrangert to brukermøter hvert år - ett på våren og ett på høsten. Dette er siste året det kjøres to brukermøter, og neste brukermøtet kommer derfor ikke før i månedsskiftet august-september 2011. Målet med møtene er å legge til rette for at brukerrepresentanter og Frambus ledelse og ansatte kan utveksle erfaringer og idéer og diskutere fremtidige prioriteringer. Det settes også av tid til samarbeidsmøter mellom foreningene og kontaktpersonene for de ulike diagnosene på Frambu.

Høstens brukermøte på Frambu fant sted 22. og 23. oktober, der 28 representanter fra 17 organisasjoner deltok. Samordning av de 16 kompetansesentrene i Norge (konsekvenser og muligheter), info om helseleirer og kommende endringer, pilotering av elektroniske utreiser, kritikk av foreningenes nettsteder, rambøll rapporten, og selvfølgelig videreføring av brukermedvirkning på Frambu i perioden 2010-2013 var en del av programmet.

Vidar Vik representerte Mitokondrieforeningen på brukermøtet. Det ble diskutert om fremgangen til foreningen og dens planer med vår kontaktperson på Frambu, Kari Stenslie.

Det blir ingen mitokondriekurs i 2011, men det er muligheter for et nytt kurs tidligst i 2012.


Klikk for å lese mer på Frambus nettsider.